Home

Elevens val

Elevens Val Rödabergsskolan - Stockhol

I elevens val minskade undervisningstiden med 205 timmar. Totalt blir undervisningstiden 177 timmar i årskurs 1-9. Timplan utan stadieindelning. Den här timplanen gäller för elever som började årskurs 9 höstterminen 2020. Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne; Ämn Nytt är att elevens val läses koncentrerat tre dagar i slutet av respektive termin. Dessa dagar kommer det finnas en rad olika alternativ av ämnen att välja mellan. Utöver detta erbjuds såväl fotboll och innebandy som valbara alternativ inom ramen för elevens val. De läses båda jämnt fördelat över läsåret. Mer information kommer

Elevens val är tänkt att ge elever möjligheter att fördjupa sig i sina egna intresseområden. Att de själva får välja vad de vill lägga sin tid på ska skänka mer lust till skolarbetet. Men det får ofta kritik för att det inte fungerar i praktiken Elevens val. Enligt skollagen ska varje elev i grundskolan erbjudas ett antal timmar elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. (Grundskoleförordningen) Årbyskolan har den heta profilen School of the Arts

Inlägg om Elevens val skrivna av Åsa. våra skolor där det finns fler och fler som inte firar jul? På vår skola brukar varje klass välja en julkalender man läser, lyssnar på eller ser på kanonen Elevens val - fotboll leds, planeras och genomförs av Lasse Ström som har en gedigen kunskap inom sporten - både som spelare och tränare. Detta riktas till elever med höga ambitioner inom fotboll. Inriktningen erbjuds från åk 4 till åk 9 och eleven erbjuds i dagsläget 2 träningstillfällen per vecka på eller i anslutning till skoltid Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk) erbjudas. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än tre elever vid skolenheten väljer språket På elevens val har ett par av eleverna valt att arbeta med popkonst-selfie. Vi har utgått från ANDY WARHOL, och hans porträtt av Marilyn Monroe: Eleverna har först valt (eller tagit) en porträtt av sig själv eller någon annan. Sedan har vi skrivit ut bilderna och kalkylerat av de mot fönstren i bildsalen

Där förespråkas att elevens val försvinner och att timmarna framför allt fördelas mellan SO- och NO-ämnena, men även i viss mån till bild, musik och hem- och konsumentkunskap Elevens val omfattar 30 minuter i veckan och sker inom klassens ram. Årskurs 4-6. I årskurs 4-5 omfattar elevens val 45 minuter i veckan från och med höstterminen 2020. Inom elevens val väljer eleverna ett läsa ett modernt språk Elevens val - årskurs 7-9. Inför år sju kommer du att få välja en av följande kurser som elevens val. Elevens val har man 80 minuter i veckan och det ger dig chansen att få ägna dig mer åt det du är extra intresserad av, eller kanske vill utveckla dig i

aktiviteten elevens val att utveckla skoldemokratin. Den här uppsatsen syftar därför till att fördjupa kunskapen om bildämnet inom ramen för elevens val i bild, undersöka uppfattningar hos lärare och elever i årskursen sju till nio om elevens val i bild och undersöka hur skoldemokratin yttrar sig i elevens val i bild Elevens val omfattar 382 timmar av timplanens 6 785 timmar i grundskolan, d.v.s. 5 % av den totala undervisningstiden. Elevens val omnämns inte över huvud taget i läro- och kursplanen och enligt skollagen är syftet med elevens val att eleven ska fördjupa och bredda sina kunskaper i ett eller flera ämnen

Elevens val är organiserat i olika ämnesprofiler som man kan välja mellan i åk 6-9. Här kommer intervjuer som 6A (lå 12/13) gjorde med de olika profillärarna: Vi har frågat lärarna i skolans profiler lite om vad de tycker är bra med profilen, och vilka de tycker ska välja just den profilen. Engelska ba Bestående av valen: 1. Slöjd. 2. Musik. 3. Bild. Idrott. Bestående av valen: 1. Simhall. 2. Bollspel. 3. Redskap/gymnastik. Ev. kan något av valen istället bli dans om vi får hjälp av gymnastik klubben. Finns det is och/eller snö under vårterminens elevens val vecka kommer någon/några aktiviteter vara skridskor, pulkaåkning, skidor Elevens val är en möjlighet för eleverna att fokusera och fördjupa sig inom ett ämne. På Uppåkraskolan genomfördes läsårets elevens val under tre fina försommardagar. Under dessa dagar sprudlade skolan av kreativitet när samtliga elever på skolan fick möjlighet att prova olika aktiviteter När Stanstorpsskolan häromdagen hade Elevens val-dag tog sig ett gäng glada elever an ett triathlon. De cyklade in till Lund, där de passade på att klättra lite. Läs mer av Elevens val-Triathlon

Elevens val Förstelärare i Svedal

 1. en - 19, 40
 2. uter i veckan, och väljer inriktning två gånger (perioder) per ter
 3. Nu har ännu en period av elevens val körsång avslutats och traditionsenligt spelade vi in de båda klassernas låtar. Eleverna i årskurs 4 har skrivit en egen låt ihop med Ronny - Kärleken gör mig var
 4. class code
 5. Global matte - elevens val Annalisa Wood Här ges exempel på elevens val i årskurs 4-6. Den sammanhållande länken är människan, i olika tider och på olika platser. Arbetet innehåller ämnesövergripande aktiviteter, med exempel från bl a hemkunskap, bio-logi och samhällskunskap. Stora möjligheter finns att belysa historiska

Elevens val läsåret 2017-2018 (sid 1-5) Undervisningen i Elevens val syftar till att fördjupa och bredda elevernas kunskaper i ett eller flera ämnen och följer målen i ämnenas kursplaner. Områdena inom elevens val är kopplat till läroplanen kursplan i ämnena, utgör därmed underlag för betygsättning tillsammans med ordinari Elevens val kan innehålla läxor, precis som med övriga ämnen i grundskolan. Ämnet lokalt tillval ska värdesättas lika mycket som de andra ämnena. Ett lokalt tillval måste godkännas av Skolverket och för att det ska ske ställs krav på att det ska finnas en plan för undervisningen Elevensval: Länkar: Böcker level 1: What do you see?: Building a snowman: The Greedy Dog: Let's get pizza: The family photo: The Sad, Sad Monster: Holidays. Eleverna kommer att läsa och arbeta med boken Eldens hemlighet som är skriven av Henning Mankell. Varje lektion startas med att eleverna får läsa x antal sidor som pedagogen bestämt i förväg. De elever som inte hinner att läsa klart, får läsa vid andra tillfällen i skolan eller ta med sig boken hem Det är synd att elevens val urholkas tycker jag. Jag minns att jag var väldigt glad för vår fria aktivitet som det hette i mitten av 80-talet på min skola. Jag valde bollsport, fotografering och modellbygge (träslöjd men man fick bygga ett modellflygplan). Det var något positivt och förgyllde tillvaron i skolan

Elevens val. Bandyprofil. Järvsöbacken. Galax. Genom samarbete med Ljusdals Bandyklubb så utbildar vi och ger möjligheter till att utveckla sitt bandyspelande under skoltid. Vi förbereder säsongen med fysträning och har sedan isträning så fort isen ligger på IP Elevens val onsdag 14 mars skridsko på Norrviken, Sollentuna. 9:00 Samling motionsrum, tillbaks på skolan ca 14:00. Ta med: Funktionella kläder för skridskoåkning enligt lager-på-lagerprincipen, samt mössa, vantar och förstärkningsplagg På fredagar har vi elevens val i olika grupper. Elevens val är ett tillfälle att fördjupa sig och öva mer i olika ämnen och aktiviteter. Den här terminen har eleverna i årskurs 2 fått välja mellan matematik, skrivande, filmskapande och pedagogiska spel. Eleverna har fått välja första-, andra- och tredjehands val och utifrån det ha Skriv något om dig själv. Det behöver inte vara mycket, bara en översikt Vad har ni som elevens val på era F-6 skolor, eller i vilka åldrar måste man ha det? Hur ofta ska det vara och var står det i styrdokumenten att man SKA ha. Frågvis ny fröke

I år testar vi något nytt med elevens val på mellanstadiet på Strandskolan. Vi kommer att ha två förmiddagar per termin åldersblandade grupper. Till våren kommer eleverna att få välja mellan olika teoretiska ämnen, men nu i höst stod valet mellan praktiska ämnen: friidrott, bad, hemkunskap, naturhappening, dans och drama. Dans och drama hade fö Elevens val nästa, svenska. Nyss hade vi en timme med bara klassen. Mycket prat om olika åsikter och om sommarlovet. Trots att vi bara varit i skolan två dagar känns sommarlovet långt iväg. Rätt så skönt att vara inne i rutinerna igen, fast att få sova lite till på morgnarna hade jag inte haft något emot. Imorgon väntar en stor dag på mig

Timplan för grundskolan - Skolverke

 1. Inför elevens val För att vi ska vet hur vi ska planera elevens val sista skolveckan i december, så behöver vi veta vad du som elev skulle vilja göra på elevens val. Värför vill vi att du ska komma med en idé om vad du vill göra
 2. Björns Elevens val Du som är elev i Malmö Stad kan använda dig av NE.se både i skolan och hemma genom att skaffa dig ett personligt konto. Kontot måste du skapa när du är uppkopplad mot Malmö Stads nät, men sedan kan du logga in oavsett var du befinner dig
 3. Kategori: Elevens val This is me . Författare Catalin S B Postat januari 6, 2020 januari 6, 2020 Kategorier Elevens val Lämna en kommentar på This is me Greatest show. Författare Catalin S B Postat december 3, 2019 december 3, 2019 Kategorier Elevens val Lämna en kommentar på Greatest sho

I elevens val kan även ingå ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk). Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör elevens val. Förordning (2000:449) I elevens val matematik kommer vi att jobba med begrepp som vi möter i matematikundervisningen och i vardagen. Dessa begrepp är t ex dubbelt, hälften, udda, jämnt samt större än och mindre än. Vi kommer också arbeta med mönster i matematiken. Vi ser avsnitt av Spagetti, makaroner, hundra miljoner som behandlar begreppen ovan

Elevens val. Vad är en notis? Bil hittades på Mälarens botten. Björnön. Vid 16-tiden på lördagseftermiddagen övade räddningstjänsten dykning vid Södra Björnön. Dykarna hittade då en bil under vattenytan. Efter att ha sökt igenom bilen visade det sig att ingen människa fanns i den Hej, På min nuvarande arbetsplats så jobbar vi med ämnesövergripande Elevens val, där det sker över 3 samlade dagar. I stället för varje vecka. Det är första gången jag arbetar på detta sätt och tycker egentligen ingenting om upplägget just nu. Tidigare har jag jobbat med elevens val varje vecka och eleverna har valt ämne Det är långt kvar till det är dags för elevens val på min skola. Två dagar med någon form av fördjupning i ämnet eller skulle också kunna vara breddning eller kanske något helt annat. Förra året vid denna tiden gjorde jag fågelholkar tillsammans med eleverna. Kanske inte så mycket fördjupning i ämnet men ett ac Nedan ser ni lite bilder från Elevens val och tekniken. Teknikgruppen har gjort äggkraschen. Vi inledde för tre gånger sedan med en film om vikten av att bära cykelhjälm. Målet var att eleverna skulle bygga en konstruktion, runt omkring ett ägg, utan att ägget ska gå sönder vid en krasch. Eleverna har använt sig utav kartong, frigolit

Google formulär - Anmäla till föräldramöte - YouTube

Under många år har eleverna i högstadiet på Färsingaskolan avslutat läsåret med en konsert på Flora biografen. De som medverkar på konserten är elever i årskurs 8 och 9 som har valt musik som elevens val. Under hela året har de repat för att kunna leverera på avslutningskonserten Elevens Val Läsåret 17/18 Syfte Tryggare Spånga t är att tillsammans med Spånga Företagarförening och Spånga Rotaryklubb skapa ett tryggare och mer levande Spånga centrum. Under kursen kommer du att få arbeta med olika arbetssätt på och utanför. Inlägg om elevens val skrivna av slojdlararen. Det är långt kvar till det är dags för elevens val på min skola. Två dagar med någon form av fördjupning i ämnet eller skulle också kunna vara breddning eller kanske något helt annat Nya inriktningar i Elevens val. Från och med höstterminen 2021 har elever i årskurs 4 möjlighet att välja förlängt och förstärkt Elevens val inom Bild & form eller Matematik & programmering. Inom dessa ämnen ges elever möjlighet att få extra tid inom ett ämne de är särskilt intresserade av. Bild & for

Modersmålsundervisning | Hagsätraskolan

Elevens val - Kungsback

Elevens Val. Här ligger elevernas filmer - Elevens Val oktober 201 I bokcirkel nummer tre på elevens val är det just nu Johanna Thydells Det fattas en tärning som läses och diskuteras. Det fattas en tärning handlar om Puck. Puck är sexton år och livrädd. Hon gör allt hon kan för att inte förlora kontrollen och inte låta någon komma nära

Sedan förra hösten kan ett gäng elever norr om Stockholm välja scouting som Elevens val i skolan. Kursen har snabbt blivit poppis och ger både gemenskap och självförtroende. - Om scouting inte funnits i skolan hade jag aldrig testat det här, säger Safaa Mafti Eleverna som väljer antingen fotboll eller innebandy på elevens val kommer att bedriva dessa träningstillfällen efter ordinarie skoltid. Grupperna kommer vara en blandad kill- och tjejgrupp. Hur stora grupperna blir, beror på antalet sökande. Vid frågor kontakta: Martin Skoglund, lärare idrott & hälsa Kapareskolan 072-995 32 7 Elevens val. Fotografering. Friluftsdagen fredag 19 september. Föräldramöte om gymnasievalet tisdag 21 oktober 18:00. Grupper. Gymnasiemässa 14/11. Halvklass information från Petra. Hjälp till att få klassens bidrag att vinna i Spänningssökarna. Hundpromenad den 19 maj. Information 6/5 Erbjudande elev; Mässor och tävlingar; Efter UF-året; För dig som är förälder; UF alumni. UF alumni; Om UF alumni; Bli medlem; Stipendier och erbjudanden; Events; Podcast och Alumni talk; Engagera dig; Kontakt; Kontakta os

Regeringen ser över timplanerna - elevens val kan

 1. Eleverna väljer profil årsvis och kan bland annat välja mellan inriktningarna idrott, media, musik med mera.Vi har dessutom en vecka på hösten då vi har Elevens val hela veckan. De som ska börja årskurs 6 kan välja mellan alla val som finns på högsadiet
 2. Detta är elevens val hemsidan Först lite information om elevens val, alltså lite bakgrund historia och fakta: Den elevens val som vi känner till har funnits sen hösten 2011. Innan det så hade man elevens val en timme i veckan, men det var få som faktiskt blev nöjda med vad dem gjorde på denna timma
 3. Idag har nya elevens val grupperna dragit igång och vi har Jim Nilsson här hos oss som lär oss mer om film! Jim började med att prata om filmens bildspråk, först ut var utsnitt, dvs miljöbild, helbild, halvbild, närbild och extrem närbild. Alla utsnitt har sin funktion och ger en viss känsla
 4. I år har elever i åk 2-5 elevens val tillsammans i blandade grupper. Eleverna kunde välja emellan åtta olika aktiviteter slöjd, bild, skoltidning, musik, drama, no, idrott och en kombination av idrott/matematik som leds av mig och Susanne. Vi hade tv-programmet mästarnas mästare i åtanke. Eleverna är oerhört positiva och engagerade, de jobbar hårt me
 5. Sök efter innehåll på sajten Filtrering. Visa enbart resultat av typ
 6. Kategori: Elevens val Bokkonst. Ännu en grupp elever har gjort konstverk av utgallrade böcker. Författare skonadalsbibliotek Kategorier Elevens val, Okategoriserade Postat 24 maj, 2016 Lämna en kommentar. Bokpoesi! Instruktionen är: Välj ut tre titlar
Lappteknik – Fröken Malins inspirationKlass 4B på friluftsdag | Hagsätraskolan

Elevens val - Eskilstuna kommu

och det betyder elevens val! Lagom till klockan 10 tittade solen fram så att vi kunde gå ut och grilla korv. Vinden var lite kall men annars var timmen med barnen framför elden ljuvlig Eleverna fick i uppdrag att med hjälp av diskmedel försöka sticka grillspettet igenom den uppblåsta ballongen utan att den skulle spricka. Det gick åt en del ballonger men learning by doing fungerar ibland även på elevens val. När en elev lyckades gav han tips till de andra och när lektionen var slut hade alla som ville med sig en ballong med ett grillspett igenom tillbaka till. På elevens val NO-labb, så får eleverna lära sig mer om biologi, fysik, kemi och teknik. Inifrån rummet hörs glada skratt och diskussioner. Alla elever bär vita rockar och skyddsglasögon

Elevens val VT18. 16 augusti, 2018 Lämna en kommentar. Hej. Jag har tagit ett litet uppehåll från sidan då det varit så mycket på annat håll men ska försöka skärpa mig och uppdatera här då och då vad som sker på ÖG Vad händer på Elevens val i Frilufts-/idrottsgruppen? Jo...Så här har veckorna sett ut hittills i höst! Vi har haft mycket roligt ihop och ser fram emot fler fartfyllda veckor! / Helena och Patrik Påminnelse om innebandy! Nästa onsdag (12/10) håller vi till i Smedbyhallen. Vi har fått in många önskemål om en lektion med Innebandy

Inspirationsbanken | Rörelse på British Junior Primary

Elevens val - bildlararen

 1. Inlägg om elevens val skrivna av kungfuhealth. Kung Fu finns som eleven val. Vi har kontrakt med skolor runt om i stan där klasser kommer på regelbunden basis varje vecka precis som de vanliga lektionerna
 2. har eleverna en gång i veckan elevens val. Under en ter
 3. Bok&Filmklubben är uppdelad i två delar och upplevelsen är ingången. Första delen är när vi läser en och samma berättelse men i olika medier. Vi läser en bok och ser samma film växelvis med start i boken. Vi fokuserar på det gemensamma och skillnaderna i de olika gestaltningsformerna. I andra delen utmanas eleverna att skap
 4. Idag mumsade vi till det på elevens val med varma äpplen med socker och kanel. Riktigt gott blev det! Dagens mattips är att prova med lite glass till
 5. Inlägg om Elevens val skrivna av Bildläraren. Så har vi då haft elevens val igen. Denna gången var temat PixelArt. Ett 40-tal elever i åk 6-9 har under två dagar skapat mästerverk i massor av olika tekniker och material

Elevens val - Fotboll - Eskilstuna kommu

Inlägg om karate elevens val skrivna av kungfuhealth. Kung Fu finns som eleven val. Vi har kontrakt med skolor runt om i stan där klasser kommer på regelbunden basis varje vecka precis som de vanliga lektionerna Elevens val är schemalagd tid i grundskolan i Sverige vars innehåll eleven får styra över. I gymnasieskolan är motsvarigheten individuellt val.Elevens val infördes läsåret 1994/1995, med läroplanen Lpo 94, och ersatte de tidigare tillvalsämnen Veckan avslutas med elevens val. I skollagen står det enligt följande: Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Elevens val innebär därför att eleven gör tre val inför terminen, detta ska vara tre ämnen som hon/han behöver fördjupa sig inom, träna mer på, gör Språkval eller elevens val. Du måste också välja att läsa ett modernt språk som så kallat språkval för att få meritpoäng. Du måste också börja läsa språket senast årskurs 6 i grundskolan för att få så hög meritpoäng som möjligt. Då hinner du läsa språket till steg 2 i grundskolan och kan börja på kursen Moderna. Slopa Elevens val till förmån för bättre kunskaper i svenska, engelska och matte. Det tycker många av lärarna i en enkät

Skolförordning (2011:185) Svensk författningssamling 2011

elevens val får erbjuda eleverna i grundskolan och specialskolan att läsa ett nybörjarspråk och, för de elever som har rätt till det, modersmål. För att eleverna ska kunna nå upp till kunskaraven i modersmål inom ramen för elevens val bör den minsta garanterade undervisningstiden i elevens val inte understiga 260 timmar [Elevens val-grupper sker under fyra perioder under läsåret. Simning, sy-slöjd, film och redigering, hemkunskap med mat och bak, skrivarverkstad och klurig matematik. Elevens val sker tillsammans med år 5 och 6 onsdagar.] Publicerat i Övrigt, Elevens val. Lämna en kommentar

Söderparkskolan 3A: Stenålderskrukor

Elevens val - Bildrumme

 1. Under elevens val-veckan kommer du arbeta med ditt moderna språk och/eller engelska. Du kommer att göra olika typer av berättelser och dialoger, både inspelade och live. SO. Under elevens val-veckan kommer du tillsammans med andra att göra ett reportage om något som intresserar er i Lund
 2. Nedan ser ni lite bilder från Elevens val och musik/drama gruppen. Temat den här gången har varit troll.De har sjungit sånger, haft drama, tittat på ett klipp/lyssnat på Bergakungens sal och pysslat. Förra veckan fick eleverna göra egna troll av kastanjer. Se så fina de blev
 3. Den 23-25 september hade elever från Vattudalskolan och deras hundar, elevens val hos Strömsunds..
 4. Elevens val omnämns inte över huvud taget i läro- och kursplanen och enligt skollagen är syftet med elevens val att eleven ska fördjupa och bredda sina kunskaper i ett eller flera ämnen. Kraven på ämnet är att tidsutrymmet ska uppfyllas och att undervisningen, liksom all annan undervisning i skolan, ska utgå från gällande läro- och kursplan

Forumet för dig som älskar kaniner! Här kan du lära dig om avel, kaninraser, föda, hoppning, skötsel, genetik och massa mer. Det spelar ingen roll om du har kanin, har haft kanin, funderar på att skaffa eller inte ens sett en kanin! Alla är välkomna att fråga och diskutera i vårat forum. Välkommen Elevens val Musikal. Elevens val Musikal innebär en utökning av skolveckan med 2 timmar. Valet innefattar sång, dans, teater och ensemblespel samt en del scenografi. Som elev väljer du en av dessa inriktningar under hösten dock testar du på samtliga. Om du väljer t ex. dans innebär det att din inriktning är dans, men det kan även.

Ta bort elevens val - allt annat är viktigare - DN

Temat för höstterminen 2017 är Emojis Du får sy din egen emojikudde. Ordet emoji kommer från japanskan och är en sammansättning av orden e (絵, picture) + moji (文字, character) Du väljer själv vilken symbol du vill sy. Det finns utskrivna mallar du kan använda, men du kan också rita en egen utifrån bild p Vi har haft elevens val i tre dagar. Vi kunde välja på NO, drama, SO, dans, matematik och natur. På NO:n gjorde vi massa experiment. Vi byggde en ballongraket, olika kulbanor och batteri av potatis, tomat, morot och äpple. På drama gjorde vi improvisationsteater. Vi delades in i tre grupper. Alla fick en hatt, bok Elevens val: projektuppgifter. Historia: Släktforskning: Ta reda på vad du kan om dina släktingar och tiden de levde i. Dagens historia: Välj en dag i historien och leta upp en händelse som skedde den dagen. Skriv en artikel om händelsen Vi bloggar i elevens val. Favorit färg:grön. Favorit emne:idrott. Ålder:10 år. Favorit sport:Inneband

Besök inlägget om du vill veta mer. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning Även i år har jag kunnat driva entreprenörskap /eget företagande på elevens val . I år är det åk 7-8 som får ta del av utbildningen. Det är ett härligt gäng ungdomar som är kreativa och sjösätter sina ideér med marknadsundersökningar och marknadsföring som inslag i verksamheten. En del företagare tillverkar produkter som de sälje För första gången den här terminen så har vi haft elevens val. Eleverna kunde välja mellan olika aktiviteter. Här kommer lite bilder från olika saker som det jobbades med under förmiddagen. En rolig dag tror jag att vi alla tyckte. Att spela teater var inte så lätt. Det var svårt för en del att komm

Elevens val Gärdesskolan - Stockhol

Elevens val. Antal: 1. Elevens Val. År 3-5: 30 minuter i år 3, ibland undervisar en lärare med engelska som modersmål i de svenska klasserna och då på engelska. Kategorier: Elevens val; Filtrera. Alla; Sida (1) Grundskola i Stockholms stad. Terminer och lov; Skolplattformen; Frånvaro och ledighet Kategori: Elevens val Elevens val redovisning. 17 maj, 2016 17 maj, 2016 Sara Lämna en kommentar . Här är en film från tidigare redovisning efter elevens val dagar. Bilder från dagen. 11 maj, 2016 11 maj, 2016 Sara Lämna en kommentar. Inför vecka 14. 24 mars, 2016 Sara Lämna en kommentar I bokcirkel nummer tre på elevens val är det just nu Johanna Thydells Det fattas en tärning som läses och diskuteras. Det fattas en tärning handlar om Puck. Puck är sexton år och livrädd. Hon gör allt hon kan för att inte förlora kontrollen och inte låta någon komma nära. Det är också berättelsen o

Elevens val VT18. 16 augusti, 2018. Hej. Jag har tagit ett litet uppehåll från sidan då det varit så mycket på annat håll men ska försöka skärpa mig och uppdatera här då och då vad som sker på ÖG. Innan sommarlovet så hade vi elevens val och jag valde att åter arbeta med graffitikonstnären Elina Metso Sökte efter elevens val i ordboken. Översättning: engelska: pupil's choice, franska: matière facultative. Liknande ord: . ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.e Vi avslutade terminen med elevens val i tre dagar. Det har handlat om olika experiment och om religion. Elever från årskurs 2 läste för oss i ettan vilket var väldigt upattat. En mysig stund fick vi tillsammans Idag har vi haft en Elevens val-dag här på Hovåsskolan i åk 5 och åk 6. Eleverna har fått välja mellan olika aktiviteter att göra på skolan eller utanför. Här följer ett urval av det som vi har gjort idag. Många av eleverna i åk 5 och åk 6 samt pedagogerna Anna-Maria och Sandra åkt Elevens val på Mörbyskolan skiljer sig från år till år då vi anpassar oss efter vad eleverna vill göra. Är det tillräckligt många som vill läsa något så försöker vi i så stor mån som möjligt tillgodose detta

Emelie Paulson: Träslöjd

På elevens val idag, i gruppen läckra mellanmål, gjorde vi scones. Receptet är: 4 dl vetemjöl ,2 tsk bakpulver, 2 kryddmått salt, 50g smör eller margarin, 2 dl mjölk. Efter vi hade bakat så åt vi. Sconesen var mycket goda tyckte alla Idag avslutades elevens val i mediateket med redovisningar av de elever som ville. Alla som redovisade hade fått maila in 1-3 frågor som vi sammanställt i ett formulär som alla i publiken fick svara på. Några har valt att publicera på Vistavisar ( håll utkik! ) och några på planscher som satts upp i klassrummen

Nu är två dagars elevens val till ända. Två annorlunda dagar mot hur våra elevens val dagar burkar se ut. Med fokus på hälsa och värdegrund som går hand i hand. Igår var vi på Friskis och deltog i ett gympapass med Sofie som ledare. De flesta hade väldigt skoj och vi var helt slu Elevens val - schemabrytande dag; Elevens val - schemabrytande dag; Elevrådsmöte 11:30; Kamratstödjarträff 10:30; Luciarep åk 9; Elevcafé 6a; 9B besöker Uppsala konstmuseum; 9A besöker Uppsala konstmuseum; Julavslutning 8:30 och 9:30; Lovdag - Nationaldagen; Lovdag; Kristi Himmelfärdshelg 25-26 maj; Kristi himmelfärdshelg 25-26 maj. Stenbocksskolan Bil

Medan eleverna i åk 9 har må-bra-dag har övriga årskurser elevens val. I årskurs 7 har man bland annat arbetat med världens mat. Här jobbar man med att konstruera spel med temat historisk mat På Tullgårdsskolan har eleverna i år 3 och 4 Elevens val tillsammans. År 5 och 6 har också Elevens val tillsammans. Det är för att vi ska kunna erbjuda fler olika ämnen att välja mellan. Vilka ämnen som erbjuds varierar lite från år till år beroende på vilka personal som har möjlighet att hålla i Elevens val, vad de kan ha och vad vi tycker att eleverna behöver erbjudas för.

Midsommarkransens gymnasiumNathalie Eriksson: EkologiBild år 6 – Pilträdsskolan – blogg år 4-6

Elevens val- vecka avslutas med 3D-bygge och Tinkercad. 16 oktober, 2015 malincarlsson Lämna en kommentar. Då har vi haft vår elevens val-vecka. Många roliga aktiviteter som fördjupat kunskaperna hos eleverna. Läs om tankarna och planeringarna inför på länkarna Elevens val är ett tillfälle att fördjupa sig och öva mer i olika ämnen och aktiviteter. Den här terminen har eleverna i årskurs 2 fått välja mellan matematik, skrivande, filmskapande och pedagogiska spel. Eleverna har fått välja första-,. Mera Pippi - nu på elevens val. Även på Svarte skola har det firats att Pippi Långstrump fyller 75 år. Här fick Pippi 75 bli tema för elevens val! Och eleverna (och bibliotekspedagog Malin) gick all in och klädde ut sig: Pippi själv, med Herr Nilsson, och till och med Lilla Gubben klampade omkring på skolgården Skolterminen avslutas med Elevens val och både Bella och Jackie valde temat rörelsevecka.I går hjälpte jag till att skjutsa barn till Turbo Sport- & Adventure Zone i Uppsala. Ungefär som ett lekland för litet äldre barn och vuxna, med trampolinpark, hinderbanor i stil med dem på Ninja Warrior, parkour, klätterväggar och ännu mer. Det fanns gott kaffe och smakrik mat

 • Champagne tillverkning.
 • 101 nya idéer tidning.
 • UPS Supervisor Gehalt.
 • Jourrum personlig assistans.
 • VINTER: experiment förskola.
 • Skjutventil Bastu.
 • Blodtrycksmedicin och levaxin.
 • YouTube Videos übersetzen Geld.
 • Madame Gaston Ears.
 • Princess Jasmine costume BIG W.
 • Gerard Joling moeder.
 • Sputnik satellite.
 • Ljudisolera fönster själv.
 • Folksam Liv.
 • Mclaren 2019 formula 1.
 • Medianlohn Schweiz.
 • Monkey Bar Fitness.
 • Marbodal hörnskåp.
 • Ontario City dump.
 • Minecraft GUI shop Spigot.
 • Yondu Death gif.
 • Kahlua Mudslide.
 • Ont i revbenen tidigt gravid.
 • Knut Hamsun böcker.
 • Latest dji phantom.
 • Respektlös pojkvän.
 • Prisjakt Apple.
 • Siroun turkiet.
 • Fibaro Double Switch 2 trappkoppling.
 • Daku Island.
 • Yrken inom naturvetenskap.
 • Vad händer om man inte gråter.
 • Kiel FC.
 • Epoch klockor återförsäljare.
 • Roliga vincitat.
 • Wochenzeitung Aalen.
 • Vändbar paraplysulky.
 • Kyckling mozzarella pesto soltorkade tomater.
 • BSN medical kontakt.
 • Enskild väg regler väjningsplikt.
 • Medianlohn Schweiz.