Home

Utfasningslista Kemikalieinspektionen

UTFASNINGSLISTA för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter . 2 Webbaserad databas med exempel på farliga ämnen, framtagen av Kemikalieinspektionen 4. Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering Arbetet med att ta fram förslag till utfasningslista för varor har inriktats mot att anpassa listans indelning efter de upphandlingskategorier som beslutats nationellt av Landstingsnätverket för upphandling, LfU. Exempel på ämnen kommer från en mängd olika källor exempelvis Kemikalieinspektionen och producenter av IT-produkter och möbler

Det finns flera olika sätt att kontakta oss på Kemikalieinspektionen, välj det som passar bäst för ditt ärende. Tänk på att all kontakt med Kemikalieinspektionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen KemI Kemikalieinspektionen KIFS Kemikalieinspektionens författningssamling LBE Lag om brandfarliga och explosiva varor LKP Lag om kemiska produkter (en av de lagar som ersatts av Miljöbalken) Lst Länsstyrelsen MB Miljöbalken MFA Miljöfarligt avfall, har nu ersatts av begreppet Farligt avfal Den 12 februari lämnade Kemikalieinspektionen över ett förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Version: 2021.2.2.0.

Produktansvaret för kemikalier Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-23 Kemikalier finns i allt, och oavsett hur litet eller stort ditt företag är så måste dina produkter uppfylla kraven i lagar och regler för kemikalier Kemikalieinspektionen ska bedriva en effektiv tillsyn som syftar till ökad lagefterlevnad och minskade risker, speciellt ska kontrollen av farliga ämnen i varor öka. Kemikalieinspektionen ska utvärdera sin inspektionsmetodik i syfte att uppnå ökad effektivitet. Effekter och andra resultat av tillsynen ska mätas Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag från regeringen om ytterligare utredningar om bisfenol A i t ex kvitton, barnartiklar och dricksvattenledningar. En uppdaterad utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier inom Stockholms läns landsting har tagits fram Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter är uppbyggd av förbudsämnen (37 stycken) och utfasningsämnen (cirka 100 stycken). Kemikalieinspektionen och producente arv IT-produkte ocr h möbler Til.

Reach-förordningen - Kemikalieinspektione

Vi arbetar tillsammans med Länsstyrelsen, Kemikalieinspektionen och andra ansvariga centrala myndigheter för att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Bekämpningsmedel Kemiska bekämpningsmedel är kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom Kemikalieinspektionen Sök. Inga träffar Sortera. Sista anbudsdag/ansökningsdag. Bästa träff. Publiceringsdag. Rubrik. Filtrera. Pågående. Anbudstiden utgått. Avbruten. Annons utan sista anbudsdag. Meddelande om valfrihetssystem (LOV) Inga träffar.

Till riksdagen. Svar på fråga 2015/16:1166 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion. Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag följer upp att Kemikalieinspektionen följer den del av instruktionen som handlar om att samverka med myndigheter m.m. och om jag till riksdagen kan lämna en fullständig redogörelse. Postadress: Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg. Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifte Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön Skatteverket och Kemikalieinspektionen har utvärderat kemikalieskatten på regeringens uppdrag och lämnar idag rapporten Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik till finansdepartementet. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Databaser - Kemikalieinspektione

Polyoximetylen (POM) är en polymer och en elastisk termoplast.Alternativa namn polyformaldehyd eller acetalplast, då polymeren är uppbyggd av acetalgrupper.Handelsnamn är Acetal, Polyacetal, Delrin, Hostaform, Kepital och Tenac

Sök - Kemikalieinspektione

 1. MÖD 2007:58 lagen.n
 2. Kontakta oss - Kemikalieinspektione
 3. Ny strategi för farliga ämnen - avfallsverige
 4. Bekämpningsmedelsregistret - Sök produk
 5. Produktansvaret för kemikalier - verksamt

Video: Regleringsbrev 2009 Myndighet Kemikalieinspektionen

Orimliga krav när hälsoeffekter bedöms Dagens Samhäll

Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion Svar på

 1. Regleringsbrev 2020 Myndighet Kemikalieinspektionen
 2. Kemikalieskatten har begränsad effekt Skatteverke
 3. Kemikalieinspektionen - news
 4. Polyoximetylen - Wikipedi

EO

 1. Kemikalieinspektionen om Bisfenol by Axfoundation
 2. 3 Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen därför inleder vi en textildialog
 3. Frida Ramström, (Kemikalieinspektionen) i Råd för en giftfri vardag 17 feb 2014

Farliga ämnen i var 4:e vara - Kemikalieinspektionen anmäler 16 företag - Nyheterna (TV4)

Om Om Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

 1. 4. Livscykelanalys av textilier
 2. Så funkar sortering av textil
 3. Kemikalier i hemmet och samhället
 4. Städning och ventilation samt Giftfri vardag
 5. Så får du hunden att sluta skälla - Nyhetsmorgon (TV4)
 6. En liten film om återvinning

iPHONE 8 Vs. iPHONE 6! (Should You Upgrade?)

 1. Textiliers påverkan på miljö, klimat och hälsa | Naturvårdsverket
 2. Lär dig om atomer, molekyler och kemiska föreningar
 3. Life-cycle Analyses (LCA)
 • Knöl i kinden barn.
 • Snabb pizzadeg.
 • Sophie's Choice.
 • Gutamål munart.
 • Yoon Park dramas.
 • Samsung Note 9 price in USA.
 • 24 TV.
 • Flughafen Nürnberg Lufthansa Jobs.
 • Baklykta bil.
 • Shadow dragons dokkan.
 • Have a Happy New Year.
 • Edelweiss Air Business Class.
 • Halloweenkläder för barn.
 • Bandputs metall.
 • Tradera trumpet.
 • Compte PayPal gratuit 2019.
 • Centralstyrda skolan.
 • Smakkombinationer bröllopstårta.
 • What is NASDAQ.
 • Facts about The Proclaimers.
 • Kognitiv sjukdom.
 • Lars Winnerbäck inställt.
 • EMS Geräte für Zuhause Stiftung Warentest.
 • Friluftsliv kulturellt.
 • Järfällahus nyproduktion.
 • Capitol Records Sverige.
 • Samsung Printer Diagnostics Mac.
 • Nynäs Havsbad brunch.
 • Sjöfartsverket jobb.
 • Medianlohn Schweiz.
 • Illinois Chicago.
 • Milwaukee Skruvdragare kampanj.
 • Gumtree singapore house for rent.
 • Inkasso.
 • Straight cut hair or layered.
 • Antavla 12 generationer.
 • Upbeat Music.
 • Instagram slideshow viewer.
 • Schloss Ehrenburg Coburg Öffnungszeiten.
 • Uganda kriminalitet.
 • Rosenthal Maria Björnbär Assietter.