Home

Kandidatkurs fek

Corporate Sustainability, kandidatkurs Corporate Sustainability, kandidatkurs Kurs FEK3S0 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Vår 2022 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort fek-studievagledning@handels.gu.se. Kursplan och eventuell litteraturlist Operativ styrning, kandidatkurs Kurs Grundnivå 7,5 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Dokument Kursplan (PDF) Behörigheter och urval Förkunskarav Minst 105. allt du behöver veta om kurspaketet i Organisation, kandidatkurs, 15 hp The course package in management and organization of 15 credits consists of the following two courses. The courses can only be applied for as a course package and not as single-subject courses FEKH60 Kandidatkurs i redovisning 15 hp . Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna

15 hp kandidatkurs + 15 hp kandidatuppsats ; Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng Strategisk logistik, kandidatkurs Strategisk logistik, kandidatkurs Kurs FEK3L1 Grundnivå 7,5 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Kursplan och eventuell litteraturlista. Externredovisning, kandidatkurs Externredovisning, kandidatkurs Kurs FEK332 Grundnivå 7,5 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Kursplan och eventuell litteraturlista. Anmäl dig via antagning.se. Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se.Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats Inom ämnet handelsrätt kan du ta antingen en Filosofie kandidatexamen eller en Ekonomie kandidatexamen. Kraven för examina är olika och har vissa obligatoriska kurser som krävs för att du ska kunna ta ut just den examen. Gemensamt för de båda är dock att du måste läst 90 hp inom ämnet handelsrätt, varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats

Kurspaket i Finansiering, 30 hp allt du behöver veta om Kurspaketet i finansiering kandidatkurs och uppsats, 30 h På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster

Corporate Sustainability, kandidatkurs Göteborgs universite

Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner FEKH20 Kandidatkurs i marknadsföring 15 hp. Under kursen kommer deltagaren att få arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2016-12-19 Inrättad av: Institutionsstyrelsen Reviderad: 2020-02-05 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 01, 2021 Behörighet: Behörig är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända

Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Kandidatkurs och examensarbete i Management and Organization (kurspaket) Kurs 30 högskolepoän Studieanvisning kandidatkurs i externredovisning vt2021-1.pdf . D et går att hämta Samlingsvolymen från FAR Online. Är du intresserad av att fördjupa dig i externredovisning till hösten - sök den ett-åriga magisterutbildningen Avancerad externredovisning och juridik. Läs mer om utbildningen här Litteraturlista för FEK331, gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2020-06-11 att gäll FEK342 Industrial Management, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng / Industrial Management, Bachelor Course, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle. utveckla kursdeltagarnas kunskaper och förståelse för när och hur olika ekonomiska principer och modeller är tillämpbara i praktiska beslutssituationer FEK311 Konsumentbeteende, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng Consumer Behaviour, Bachelor Course, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskara

GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlista Handelshögskolan Kurskod FEK332 Företagsekonomiska institutionen Fastställd 2019-11-18 www.handels.gu.se/fek senast. Kursplan för FEKH80 Kandidatkurs i finansiering, Företagsekonomi, Grundnivå, 15 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-cr (Corporate Financial Management, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points (UCP) or ECTS-credits.) Huvudområde: FEK Fördjupningsnivå: G2 FEK331 Ekonomistyrning, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng / Management Control System, Bachelor Course, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle. För ett godkänt kursbetyg krävs att samtliga lärandemål är godkända. De obligatoriska momenten i kursen måste också vara uppfyllda Litteraturlista för FEK332, gällande från och med vårterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Företagsekonomiska institutionen 2019-11-18 att gäll hej, tänkte bara fråga/skriva av mig lite. står som reserv just nu efter 1:a urvalet på, su/uu/ och hhg (gu), till kandidatkursen inom fek/management. om jag kommer in, så är det väl egentligen andra faktorer också som spelar in vart man skall gå, s

Operativ styrning, kandidatkurs Göteborgs universite

 1. istration G2F, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements. 1. 2. 3. Learning outcomes On successful completion of the course the student will be able to
 2. Schema Program: SGFMK.19021.18, Fastighetsmäklarprogrammet 180.0 hp Fastighetsmäklarprogrammet 180.0hp: Datum: 2021-04-17 - 2021-10-16 Utskrivet: 2021-04-17 14:35:0
 3. Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle.
 4. Litteraturlista för FEK331 | Ekonomistyrning, kandidatkurs (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEK331 vid Göteborgs universitet. Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt - Mål, samband och mätmetoder | 4:e upplagan. Av Mikael Runsten m fl . Pris fr. 200 kr
 5. Marknadsföring, kandidatkurs (FEG301) Läsår. 17/18. Användbart? 0 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Relaterade dokument. Tenta januari 2019, frågor och svar EPN301 Internationell Ekonomi Tenta 2019- AB
 6. Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod, 30 (av 30) högskolepoäng (2FE979) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G2E * Obligatorisk
 7. en, Andel antagna:21,9% Betyg:- Högskoleprov:- 71% Mä

Kurspaket i Organisation 15 hp Företagsekonomiska

FEKH60; Kandidatkurs i redovisning, 15 HP Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadsko.. Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic Management 15.0hp vid Lunds universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:27,8% Betyg:20.68 Högskoleprov:1.5 60% Mä Examensarbete nr: 16-06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete I företagsekonomi . Titel: Vilket mervärde ger det svenska ursprunget en produkt på den australiensiska marknaden? Title: What extended value gives the Swedish country-of-origin-effect a product on the. Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna. Redovisning inte ba..

Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatkurs, 10 poäng. Författare: Elin Granstrand, Carl Gunnstam och Viggo Wedborn Handeldare : Jens Rennstam Nyckelord: Strategi, innovation, skunk work, individ, teknologi Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda förhållandet mellan strategi och innovation samt att diskutera eventuella andra faktorer som ä Kursplan för FEKH60 Kandidatkurs i redovisning, Företagsekonomi grundnivå, 15 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-cr (Financial and Management Accounting, Business Administration, Undergraduate level, 15 University credit points (UCP) or ECTS-credits.) Huvudområde: FEK Fördjupningsnivå: G2 Examensarbete nr: Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi. Abstract Svensk titel: Vad får dem att brinna? - en studie om motivationsfaktorer hos extra anställda English title: What spurs a temp? - a study of motivation factors of temporary.

fek h60 tentamen den 26 oktober 2020, kl. uppgift löses bifogad uppgift besvaras (som sparas som pdf före inlämning). tentan är individuell och lämnas i kapitel hm attraktiva lokaliseringar av butiker ett billigt pris. har tagit ngt unikt strategiskt beslut ng Litteraturlista för FEK320 | Management och organisationsteori, kandidatkurs (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEK320 vid Göteborgs universitet Litteraturlista för FEK312 | Marknadsföringstrender, kandidatkurs (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEK312 vid Göteborgs universitet. Unboxing Marketing - Creating value for consumers, firms, and society | 1:a upplagan. Av Benjamin Julien Hartmann m fl Pris fr. 318 kr

Kurspaket i Redovisning Företagsekonomiska institutionen

 1. Examensarbete nr: xx - 06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi . Nya avskrivningsregler i IFRS - ger komponentavskrivning en mer rättvisande bild av periodisering av kostnader? 1 bstrac
 2. Litteraturlista för FEK311 | Konsumentbeteende, kandidatkurs (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEK311 vid Göteborgs universitet. En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap | 1:a upplagan. Av Brad Jackson m fl . Pris fr. 166 kr
 3. KANDIDATKURS, 30 HP (MÅ031G) INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP, 15 HP (FEK) FÖRETAGANDE IDAG, 15 HP (FEK) Hotell- och restaurang-kunskap Mat, dryck och service Hotell- och restaurang-drift Design, koncept och estetik Besöksnäringen, ledarskap och styrning Service och upplevelseekonom
 4. en 2017 Litteraturlistan är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 2017-10-16 att gälla från och med 2017-10-1
 5. Examensarbete nr: 87-06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C - nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi. Abstract Title: The relationship between absenteeism and motivation -The case of Pacwire Titel: Sambandet mellan kostnader för sjukskrivningar och motivatio

1 Sammanfattning Uppsatsens titel: Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen Seminariedatum: 2007-06-05 Ämne/kurs: Fek 582 Kandidatkurs, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Carolina Bergentoft Viktoria Lundström Mikaela Ridderstad Handledare: Karin Alm Heléne Tjärnemo Nyckelord: Crisis Management, Public Relations, livsmedelslarm, intern- och exter Metodkurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Halvfart Dagtid, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid, Examensarbete företagsekonomi C (kandidatkurs) 15.0hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid, Examensarbete. Program Kurs.grp Grupp Sign Hjälpm. Moment. Uppdat. Vecka 36, 2020: G,0: Tor: 3 Sep: 13:00-17:00 : Study Programme in Business Administration 180.0 cr. Nedskrivningstest av Goodwill Kandidatuppsats HT 06 - Följs upplysningskraven enligt IAS 36? 1 Sammanfattning Uppsatsens titel: Nedskrivningstest av Goodwill - Följs upplysningskraven enligt IAS 36? Seminariedatum: 2007-01-17 Ämne/Kurs: FEK 582, Kandidatkurs i företagsekonomi, 10 poäng. Inriktning: Redovisnin

Kurs: FEG302.21114.21-, Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagti FEK 582, kandidatkurs 10 p Kandidatuppsats HT 2006 Bilföretagens reklam till segmentet 50+ - En studie om reklam bör vara anpassad till segmentet 50+eller om detta är en överskattad strategi Författare: Arvidsson Linda 840415-3507 Lundvall Anna 840426-0161 Sandberg Hanna 850801-052

FEKH60 Kandidatkurs i redovisning, 15 HP / FEKH60 Financial and Management in Accounting, 15 ECTS Fastställd av studierektor i enlighet med delegation av företagsekonomiska institutionen Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication, 7,5 hp, G1N (FEK.) Termin 4 Valbara kurser, möjlighet till utlandsstudier År 3. Termin 5 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll, 15hp, G2F Uppsats/examensarbete, 15hp, G2E Termin 6 Projektarbete, 12 hp, G2F Verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp, G2 FEK 582, kandidatkurs 10 p Kandidatuppsats HT 2006 Januari 2007 Sponsring utifrån ett demografiskt perspektiv Handledare: Författare: Björn Carlsson Veronica Eklund Roland Knutsson Jenny Nordquist Thomas Rebensta Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer

Schema Signatur: gan, Gun Abrahamsson: Datum: 2021-04-07 - 2021-10-06 Utskrivet: 2021-04-07 04:24:0 Jag själv läser termin 5 just nu och nästa termin är det dags att välja kandidatkurs. Har alla kurser som krävs enligt revisorsnämnden för auktoriserad revisor, men inte säker på vad jag vill läsa och bli, Hade kunnat välja fek också men behövde ha mikroteori på högre nivå så därav fick det bli nationalekonomi

Program Kurs.grp Lokal Hjälpm. Moment. Uppdat. Vecka 15, 2021 : Tor: 15 Apr: 13:15-15:00 : 2031-A30100-FEK GU Institutionen för ekonomi Titel: En utvärdering av de anställdas arbetsmotivation vid Lantmäteriet Författare: Anna Söderberg Examensarbete nr: 79-06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå

Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud 2031-A30100-FEK GU- Fek ämnesgruppsmöte // Business administration division meeting Zoom, länk skickas via e-mail vid inbjudan: 2020-11-17 : Vecka 24, 2021 : Tor: 17 Jun: 13:15-15:00 : 2031-A30100-FEK GU- Fek ämnesgruppsmöte // Business administration division meeting Zoom, länk skickas via e-mail vid inbjudan: 2021-04-20 : Vecka 34, 2021.

Examensarbete nr: 37-06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi . ABSTRACT Titel: Kvinnoperspektiv på ledarskap Title: Gender perspective on leadership Level: Final Thesis for Degree of Bachelor of Science in Business. Examensarbete nr: 64 - 06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi. ABSTRACT Date: March 2007 Titel: Investeringsbeslut i kommunala verksamheter Title: Investment decision in local government activitie TimeEdit,Lunds universitet 263011,Tentamen,Omtentamen,Dugga,Omdugga,Quiz,2018-08-20 - 2019-01-20 v 34-3, Startdatum,Starttid,Slutdatum,Sluttid,Delkurs.

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

Introduktionsföreläsning Orphanides (2001 ) Nationalekonomi, makroekonomi - F2 - Nationalräkenskaper Nationalekonomi, makroekonomi - F9 - pengar Agentteori - Organisation och organisering Gruppuppsats Logistik och Distribution Föreläsning 1 - Varför redovisning Sambandsord SU - d chill Organisation, sammanfattning hela boken Externredovisning FEK En kritisk ansats - företagsekonomi. Kursplan för kurs på grundnivå Japanska, kandidatkurs Japanese, Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: JKA661 Gäller från: VT 2013 Fastställd: 2011-12-21 Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Huvudområde: Asiens språk och kulturer Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav

Strategisk logistik, kandidatkurs Göteborgs universite

Studieanvisning Redovisning kandidatkurs, delkurs Externredovisning VT 2020 Sid 1 av 3. Studieanvisning . Kursens lärandemål . Efter avslutad delkurs ska studenten kunna: 1. Redogöra för hur principer i redovisningen ligger till grund för reglering och specifika regler, inklusive hur det avspeglas i tekniska aspekter av koncernredovisning Kandidatkurs i FEK, inriktning Internationell Finansiering KTH Royal Institute of Technology KTH Royal Institute of Technology MSc User oriented Software design. 1996 - 2001. Signatur: gan, Gun Abrahamsson: Datum: 2021-03-27 - 2021-09-26 Utskrivet: 2021-03-27 04:34:22 Ny sökning | Hämta iCal fil | Textforma

Externredovisning, kandidatkurs Göteborgs universite

Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering Lunds

Sidan 496-Den stora tråden om Civilekonom- och Ekonom-utbildningar: Före, under och efter! Utbildning och studie Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Företagsekonomi 2 Senast ändrad 21 oktober 2020. Kontakt Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefon 031-786 00 00. Företagsekonomi A, 30 hp (kurspaket, HT20) Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp Marknad och organisation, 15 hp Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp. Företagsekonomi III Kandidatkurs Business Administration III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE300F Gäller från: HT 2008 Fastställd: 2008-06-09 Företagsekonomi III är en terminskurs som består av två kurser om 7,5 hp i företagsekonomi på FEK III-nivå, samt ett examensarbete om 15 hp. Sidan 1/3 Examensarbete nr: 87 -06 Fek Kurspoäng: 10 poäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi . Abstract Title: Risk associated with outsourcing in real estate management Titel: Risk förknippad med outsourcing inom fastighetsförvaltnin

FEKH10 Kandidatkurs i Strategic Management, 15 HP / FEKH10 Strategic Management, intermediate cours, 15 ECTS Fastställd av studierektor i enlighet med delegation av företagsekonomiska institutionen FEKH60 Kandidatkurs i redivisning, 15 HP / FEKH60 Financial and Management in Accounting, 15 ECTS Fastställd av studierektor i enlighet med delegation av företagsekonomisk Välkommen till kandidatkurs Marknadsföring, organisation och internationellt företagande, 30 hp! Kursstart är måndag 16 januari kl 10.15, hörsal 2 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Schema samt kursplan med litteratur hittar du på kurshemsidan Studieanvisning Redovisning kandidatkurs, delkurs Externredovisning HT 2020 Sid . 2. av . 4. Utöver ovanstående obligatoriska examinationsmoment finns icke-obligatoriska moment löpande under kursens gång vilka ger studenten möjlighet att förbereda sig för den skriftliga salstentamen. Från dessa moment är det möjligt att få med sig.

ARKH04, Historisk arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp . HOSK04, Historisk osteologi: Kandidatkurs, 30 hp . Fastställd av institutionsstyrelsen 2013-06-18 . Delkurs 1: Teori, metod och etik, 5 hp (ca 705 s.) Obligatorisk litteratur . ark-fek Created Date: 8/29/2013 2:35:11 PM. Fek ämnesgruppsmöte // Business administration division meeting Psykologi, kandidatkurs Psykologi, kandidatkurs, Psykologi, kandidatkurs : ssc: Hemtentamen - WISEFlow : Statistical Package for the Social Sciences (A004) omtentamen Hemtentamen - WISEFlow, Örebro, Digital hemtentamen i WISEflow

Handelsrätt - Företagsekonomiska institutionen - Uppsala

Kursplan för kurs på grundnivå Företagsekonomi III Kandidatkurs Business Administration III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE300F Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2008-06-09 Institution Företagsekonomiska institutionen Ämne Företagsekonomi Beslu 214016110. TimeEdit: Utb.grund/avanc nivå FEK B27, Campus Gotland Föreläsning Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod 2FE979-V18-71077 B 27 AnnaKArin E 35 Martin E35, Campus Gotland 251016110. TimeEdit: Utb grund/avanc nivå Datasal 4103, Ångström Examination International Commercial Arbitration 2JS393-V18-7820

Välkomen till Kandidatkurs Accounting Issues 30hp! Kursstart är 16 januari, kl 08:15 i Hörsal 2 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A. Schema samt kursplan med litteratur hittar du på respektive kurshemsida Jag upplevde registreringen av kurserna lite krånglig då den genomförs i två (tre) omgångar där studenter som blivit antagna blockerar andra studenter från att bli antagna, då man kan avregistrera sig en vecka in i kursen. Som mastersstudent måste du även få Uppsalas + lärarens godkännande om du vill läsa en kandidatkurs Välkommen till kandidatkurs Marknadsföring, organisation och internationellt företagande, 30 hp! Kursstart är måndag 21 januari 2013 kl 08:15, hörsal 1 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Det är viktigt att du omgående skaffar dig ett studentkonto, UpUnet-S, för att kunna påbörja dina studier Affärsjuridisk kandidatkurs omfattar en fördjupning av tidigare kunskaper rörande regleringen av företagande och affärsverksamhet och innefattar samtidigt uppsatsförberedande moment . Kursen är uppbyggd kring aktuella juridiska teman av särskild betydelse för drivandet av företag. I kursen tränas och utvecklas färdigheten oc Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi . Abstract A paper to analyse how the FAR and SRS associations in Sweden look upon the upcoming changes in the auditbusiness and how this may come to change the formal requirements when graduating auditors

 • Högtidsdräkt armén.
 • Cinnamon syrup.
 • Tinder Statistik Männer Frauen.
 • Swedish proverbs.
 • Miranda Sings bloopers.
 • Ginger person characteristics.
 • Uretärstent.
 • Animateur ROBINSON.
 • Monokulturellt synonym.
 • Bewässerungssystem Garten GARDENA.
 • Skridskostöd barn bygga.
 • Widget Garmin forerunner 235.
 • Ashtanga Yoga Stockholm.
 • Advokat klädsel.
 • Stäppfågel 3 bokstäver.
 • Vaniljarom alkohol.
 • Hur lång tid tar det för ett tuggummi att brytas ner i kroppen.
 • Jenawohnen Öffnungszeiten.
 • Christian Jessen Instagram.
 • Moser 1400 0086.
 • Josefin bakom pansarglas Flashback.
 • Mc Donalds Geburtstag kostenlos Essen.
 • Marina di Non è la Rai morta.
 • Aberglaube Verstorbene.
 • Universitetssjukhuset Linköping telefonnummer.
 • Omni channel banking.
 • Parmesanchips förrätt.
 • Voyager 1 and 2 location.
 • Sjukvårdsförsäkring företag.
 • Buy tfal.
 • Waitangi Day.
 • Besoldungsgruppe G7 G10 Gehalt.
 • Kantinen Wochenplan.
 • Alfi Germany.
 • Bästa boken för att lära sig svenska.
 • Bearbeta täljsten.
 • Green Cargo lön 2019.
 • Moring.
 • Vanligt att valpar dör.
 • TUI dk afbudsrejser.
 • Betfair Arcade.